TUIS COAT OF ARMS / FAMILIE WAPEN HOME

The Coat of Arms has changed much over the years. The original one was a well with a roof over it.

Die Familie Wapen het oor die jare verander en was oorspronklik 'n water put met 'n dak daar oor.

The Coat of Arms shown on either side is the one registered in Cape Town.

The LION / Die LEEU:

A Gold Lion with a Red Tong / 'n Goue leeu met rooi tong.

The 3 Black BIRDS / Die 3 Swart Mereltjies:

The three black birds placed 3 and 1 / Drie swart mereltjies, geplaas 2 en 1

Meaning: "Authority" / Beteken: "Outoriteit"

The SHIELD / Die SKULD:

In Gold with a Black chevron / In goud met 'n swart dwarsbalk.

Gold: "Generosity and elevation of the mind" / Goud: "Gulhartigheid en verheffing van die intellek"

The HELMET  / Die HELM:

 

Motto: / Wapenspreuk: Dios y el Rey.